Public Relations | Strategiudvikling | Eksekvering | Effekt

Klaus Risom Rådgivning udfører opgaver inden for Public Relations og strategi.

Læs om mine PR ydelser og kontakt mig for mere information om hvordan jeg kan hjælpe jer.

Presseindsatser / pressemeddelelser

En presseindsats har følgende faser:

 • Drøftelse af nyhed og vinkling heraf
 • Tilrettelæggelse af arbejdet og taktik for offentliggørelse
 • Udarbejdelse af pressemeddelelse og medieliste
 • Kontakt til medier
 • Rapportering af resultater

Ledelsesrådgivning

Som virksomhed, myndighed eller organisation står man til tider over for nogle kommunikationsrelaterede beslutninger eller udfordringer, hvor man har behov for professionel rådgivning baseret på mange års erfaring.

 • Analyse og anbefaling i en given situation: Eksempelvis i forbindelse med årsregnskabet, udskiftning i direktionen eller virksomhedsopkøb
 • Rådgivning om kommunikationsaktiviter og budgetallokering: De færreste har hverken gavn af eller budget til at bringe alle værktøjer og discipliner i spil
 • Rådgivning om kommunikationspolitik: På den ene side er det ønskværdigt med en stor åbenhed, som ofter leder til en øget profilering, men på den anden side er det ikke alle og enhver i organisationen, der skal udtale sig, dele informationer på LinkedIn og lignende
 • Ansættelse af kommunikationsmedarbejdere: Analyse af behov og faglig vurdering af kandidater

Kommunikationstrategi

Klaus Risom Rådgivning udvikler kommunikationsstrategier, der styrker den offentlige profil og sikrer en korrekt positionering. Der arbejdes både med corporate branding og branding af varemærker. Hvert forløb er unikt og skræddersys til det enkelte projekt. Fælles for alle processer er, at der et stort fokus på, at strategien undervejs forankres internt hos kunden, så den efterfølgende også kan føres ud i livet.

 • Lancering af produkt / ydelse / koncept / innovation / indsigt
 • Market entry i Danmark / Norden
 • Branding corporate / produkt
 • Rebranding corporate / produkt
 • Informations- / holdningskampagne

Krisestyring

Du får forhåbentlig aldrig brug for det, men hvis du gør, er det godt at have en ved din side, der ved, hvordan I skal gribe krisestyringen an. Overordnet set er der to former for kriser:

 • Den kendte. Det kan være i forbindelse med fyringsrunder, juridske uoverenstemmelser eller årsregnskaber. Her forbereder man sig typisk med strategi, Q&A og pressemeddelelse
 • Den pludselige. Man er fra den ene dag til den anden havnet i en mediestorm eller bliver udsat for meget skadende kritik i offentligheden. Her tæller erfaring mere end noget andet, og især de første 24 timer er afgørende for, hvordan man kommer igennem krisen

Medie- og budskabstræning

At blive interviewet af nysgerrige og til tider inkvisitoriske journalister er en disciplin, der kræver øvelse. Klaus Risom Rådgivning tilbyder medie- og budskabstræning foran kamera både som individuel undervisning og som workshop for en ledergruppe (max tre).

 • Drøftelse af specifikke behov ud fra kursistens erfaring og virksomhedens/organisationens konkrete kommunikationsbehov
 • Afdækning af kernebudskaber samt potentielle svage led, der skal trænes
 • Afholdelse af træning (enten hel eller halv dag)

Eksekvering af kampagner

Med Klaus Risom Rådgivning med på holdet får man en kompetent ressource, der har været tovholder på mange kampagner. Erfaringsgrundlaget tæller kampagner, der tager deres udgangspunkt i Danmark og skal bredes ud i eksempelvis resten af Norden, samt kampagner, hvor flere forskellige discipliner skal spille sammen, eksempelvis salg, marketing og PR.

Løbende håndtering af PR (retainer)

Klaus Risom Rådgivning tilbyder faste kunder skræddersyede pakker, hvor PR-arbejdet løbende bliver håndteret. Dette inkluderer typisk:

 • Sparring omkring budskaber og nyheder
 • Vedligeholdelse af pipeline
 • Udvikling af notater og Q&A’s
 • Eksekvering af presseindsatser
 • Udarbejdelse af artikler
 • Statistik og måling af resultater

Native advertising / advertorials

Udvikling og eksekvering af kampagner, hvor native advertising eller advertorials er et bærende element, og hvor der skal udvikles tekster, der både har journalist relevans samt call to action i forhold til salg:

 • Drøftelse målsætninger og rammer for kampagnen
 • Anbefalinger til historie- og medievalg
 • Udarbejdelse af tekst
 • Evt. korrekturgang
 • Monitorering af resultater
 • Evt. justering af kampagne

Artikler / tekster

Udarbejdelse af artikler og tekster til magasiner, nyhedsbreve, etc. Processen har disse faser:

 • Drøftelse af nyhed og vinkling heraf
 • Tilrettelælggelse af arbejdet
 • Udarbejdelse af artikel
 • Evt. korrekturgang

Workshop

Der tilbydes workshops i, hvordan man i praksis udfører PR. Disse workshops er primært for folk, der selv har eksekveringsansvar. I forbindelse med en kommunikationsstrategi kan en workshop med nøglepersoner i organisationen være et godt værktøj. Herved opnår man maksimal forankring af strategien blandt medarbejderne. Det gør strategien mere holdbar og lettere at implementere.

Foredrag

Gennem årene er der blevet holdt foredrag om Public Relations enten generelt eller ud fra en specifik kontekst.