Stor værktøjskasse | Bred erfaring | Internationalt perspektiv


Når man har arbejdet professionelt med kommunikation siden 2006, har man prøvet kræfter med rigtig mange forskellige aspekter inden for strategi og PR. Det giver en stor værktøjskasse og en bred erfaring fra mange brancher både i en dansk og international kontekst.

Formidling af bæredygtighed

Klaus Risom har stor erfaring med Public Relations og strategi i forbindelse med bæredygtighed og vedvarende energi på tværs af brancher og sektorer; blandt andet inden for:

 • Erhvervsejendomme
 • Development
 • Byggematerialer
 • Solvarme i storskala
 • Fjernvarme
 • Energioptimering

 

13 års erfaring med ejendomsbranchen

Klaus Risom Rådgivning har arbejdet med Public Relations, marketing og strategi i mange grene af ejendomsbranchen i mere end et årti begyndende med de vilde år op til finanskrisen i nullerne. Listen over klienter tæller såvel danske som internationale selskaber. Det er en branche med et forholdsvist smalt mediebillede, hvor erfaring og personlige relationer spiller en stor rolle.

Erfaringen med ejendomsbranchen inkluderer følgende perspektiver:

 • Investor
 • Acqusition
 • Merger
 • Management
 • Development
 • Sustainability

 

Events skal nå ud til et bredt publikum

Når man afholder en event, er der to aspekter, som skal gå op i en højere enhed:

 • Eventen skal fungere godt for de personer, der deltager i den. Dvs. den skal være vedkommende, meningsfuld, sjov og en god oplevelse, som man efterfølgende vil fortælle positivt om til ens omgangskreds.
 • Eventen skal nå ud til et publikum, der ikke selv deltager i den. Det kan være i form af SoMe-interaktioner fra deltagerne, foromtale samt efterfølgende dækning i medierne. På den måde maksimeres effekten af eventen og dermed også Return on Investment.

Erfaringen er, at det kræver specialister at få begge punkter til at fungere hver for sig, og erfarne samarbejdspartnere til at få dem til at fungere sammen. Klaus Risom Rådgivning samarbejder med et prisvindende eventbureau og deltager selv i konceptualiseringen af events samt planlægningen og eksekveringen af PR i forbindelse med dem.

 

PR for en stærkt reguleret og overvåget sektor

At kommunikere på vegne af klienter i den finansielle sektor kræver en solid forståelse for, at myndigheder og forbrugerorganisationer altid holder et vågent øje med, hvilke budskaber der bliver formidlet. Læg dertil, at medierne siden finanskrisen i nullerne føler, at de har carte blanche til at skrive negativt vinklede historier om især bankerne uden nødvendigvis at have et solidt belæg herfor. Det samme gælder i øvrigt for politikerne.

Ovenstående cocktail er noget, som kan skræmme selv de mest hærdede CEO’s, men den finansielle sektor er også kendetegnet ved at være innovativ og profitskabende, hvilket især er drevet af en sund konkurrencesituation. Derfor skal man som finansiel virksomhed promovere sig selv, og her er PR blandt de bedste værktøjer.

Klaus Risom Rådgivning har arbejdet med Public Relations, marketing og strategi for mange grene af den finansielle sektor, herunder:

 • Bank
 • Boliglån
 • Forbrugslån
 • Pension
 • Forsikring
 • Aktiehandel

 

Stor erfaring med kampagner

Der er ikke to kampagner, der er ens… Og dog, det er der faktisk, hvis man forholder sig til værktøjerne til planlægning, udvikling, eksekvering og rapportering. Værktøjerne bringes i spil uanset, om der er tale om en kommerciel kampagne for modebrands eller luksusspiritus, eller om der er tale om en oplysningskampagne med almennyttige budskaber, der skal give en mere hensigtsmæssig adfærd blandt borgere eller skoleelever.

 

Krisestyring: Optræk til mediestorm?

Når man står midt i orkanens øje er gode råd dyre. Derfor betaler det sig at have et effektivt kriseberedskab liggende i øverste skuffe. Overordnet set er der to former for kriser:

 • Den kendte. Det kan være i forbindelse med fyringsrunder, juridiske uoverensstemmelser eller årsregnskaber. Her forbereder man sig typisk med strategi, Q&A og pressemeddelelse
 • Den pludselige. Man er fra den ene dag til den anden havnet i en mediestorm eller bliver udsat for meget skadende kritik i offentligheden. Her tæller erfaring mere end noget andet, og især de første 24 timer er afgørende for, hvordan man kommer igennem krisen

 

Lancering af virksomheder, koncepter og produkter

Når man skal lancere noget nyt, er det ironisk nok en stor fordel at have prøvet det før – ikke mindst i forhold til udvikling af kommunikationsstrategi og den efterfølgende eksekvering. Klaus Risom stået i spidsen for rigtig mange lanceringer af alt fra verdensnyheder inden for vedvarende energi til innovationer inden for spiritus.

De fleste lanceringer kan i forhold til den eksterne kommunikation deles op i to kasser: Dels skal der kommunikeres til en slutbruger-målgruppe, der består af brugere, forbrugere eller borgere; dels skal der kommunikeres til en professionel målgruppe, der består af branchen, partnere, medarbejdere og eventuelt myndigheder.

 

Strategier der kan realiseres

Erfaringen viser, at arbejdet med strategiudvikling skal hvile på to principper for at blive en succes. For det første skal processen forankres internt hos kunden, og for det andet skal strategien vinkles på en sådan måde, at den også er realiserbar. Ofte hænger de to forhold uløseligt sammen.

Eksempler på strategiopgaver:

 • Udvikling og afvikling af strategiforløb med henblik på at skabe en ny corporate identity
 • Udvikling af kommunikationsstrategier, hvor man sikrer en efterfølgende solid implementering
 • Udvikling af lanceringsstrategier for en bred vifte af produkter og koncepter
 • Tilpasning af internationale strategier, så de passer ind på de nordiske markeder
 • Udvikling af strategier, der flytter fokus fra first mover til mainstream

 

Offentliggørelse af virksomhedshandel

Når en virksomhedshandel eller en fusion mellem to virksomheder finder sted, er det vigtigt at have forberedt kommunikationen ned til mindste detalje og med respekt for alle parter. Klaus Risom har i mere end et årti arbejdet med Public Relations og strategi og har således håndteret kommunikationsopgaverne ved mange virksomhedshandler, inklusive overordnet kommunikationsstrategi, Q&A, medietræning, pressemeddelelser, dokumenter til medarbejdere og eksterne interessenter samt mediekontakt.

 

Kommunikation af årsregnskab

Uanset om bundlinjen er kulsort, blodrød eller et sted midt imellem, så er årsrapporten på godt og ondt den vigtigste begivenhed på året. Det er her, at ledelsen gør præstationen op over for omverdenen, og det er her, at omverdenen vurderer virksomhedens styrker og svagheder.

Kommunikationen om årsregnskabet forholder sig traditionen tro til året, der netop er gået, og det sammenlignes med året inden. Til slut perspektiveres dette med forventninger til fremtiden ofte med reference til tidligere udmeldinger om produktinnovation, markedsudvikling og lignende.